Thông tin hướng dẫn khi thực hiện nạp thẻ.
  • Khi thực hiện nạp thẻ vui lòng thoát hoàn toàn khỏi game.
  •  Vui lòng thoát game 5 phút trước khi thực hiện thao tác này!
Hãy nhập thông tin một cách chính xác

Select ID nhân vật:

Loại thẻ :
Mệnh giá:
Lưu ý: chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ!
Số seri:
Mã thẻ:
well, this is out capcha image

Hướng dẫn nạp thẻ

1. Chọn loại thẻ

2. Nhập số seri và mã thẻ

3. Nhập mã xác nhận

4. Bấm "Nạp thẻ" để hoàn tất

5. Tỉ lệ quy đổi: 10.000 VNĐ = 10.000 DT

Nạp không có điểm môn phái thì nạp lại ngay. Trường hợp quý khách đã thực hiện nạp thẻ nhưng không nhận được ĐMP thì vui lòng báo ngay cho bộ phận chăm sóc khách hàng qua hổ trợ FANPAGE.