Thông tin hướng dẫn khi thực hiện đổi mật khẩu.
  •  Bước 1: Đăng nhập tài khoản game.
  •  Bước 2 xác nhận mật khẩu cấp 2 và tiến hành đổi mật khẩu mới!


Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin yêu cầu.
Mật khẩu game:
Mật khẩu cấp 2:
Mật khẩu mới:
Nhập lại MK mới:
well, this is out capcha image
 

Hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 1:

1. Nhập tài khoản game

2. Nhập mật khẩu GAME

3. Nhập mã xác nhận theo hình

4. Nhấn vào "ĐỖI MẬT KHẨU" sang bước 2.

Chú ý: mật khẩu mới không được trùng với tên tài khoản, độ dài từ 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số